site analysis
Jitsu wa Ore Saikyou deshita ผมเทพสุดจริงเหรอ พากย์ไทย

Jitsu wa Ore Saikyou deshita ผมเทพสุดจริงเหรอ พากย์ไทย

Jitsu wa Ore Saikyou deshita ผมเทพสุดจริงเหรอ พากย์ไทย ตอนที่ 1-12 พากย์ไทย จบแล้ว

kingdom66
ดูอนิเมะ Jitsu wa Ore Saikyou deshita ผมเทพสุดจริงเหรอ พากย์ไทย ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 พากย์ไทย 
+เรื่องย่อ

เรื่องย่อ

Jitsu wa Ore Saikyou deshita ผมเทพสุดจริงเหรอ พากย์ไทย

ได้เล่าเรื่องของหนุ่มเกิดใหม่ที่ต่างโลกผู้หนึ่ง แล้วถูกทิ้งไปในป่าในวันที่ที่เขาเกิดมา เพราะเลเวลเวทมนตร์ต่ำเกิน โชคชะตาหนุ่มนี้จะเป็นอย่างไรอีกต่อไป…?

ชื่อเรื่องอื่นๆ : Am I Actually the Strongest?   ข้อมูลจาก : MAL

Jitsu wa Ore Saikyou deshita ผมเทพสุดจริงเหรอ ตอนที่ 01 พากย์ไทย
Jitsu wa Ore Saikyou deshita ผมเทพสุดจริงเหรอ ตอนที่ 02 พากย์ไทย
Jitsu wa Ore Saikyou deshita ผมเทพสุดจริงเหรอ ตอนที่ 03 พากย์ไทย
Jitsu wa Ore Saikyou deshita ผมเทพสุดจริงเหรอ ตอนที่ 04 พากย์ไทย
Jitsu wa Ore Saikyou deshita ผมเทพสุดจริงเหรอ ตอนที่ 05 พากย์ไทย
Jitsu wa Ore Saikyou deshita ผมเทพสุดจริงเหรอ ตอนที่ 06 พากย์ไทย
Jitsu wa Ore Saikyou deshita ผมเทพสุดจริงเหรอ ตอนที่ 07 พากย์ไทย
Jitsu wa Ore Saikyou deshita ผมเทพสุดจริงเหรอ ตอนที่ 08 พากย์ไทย
Jitsu wa Ore Saikyou deshita ผมเทพสุดจริงเหรอ ตอนที่ 09 พากย์ไทย
Jitsu wa Ore Saikyou deshita ผมเทพสุดจริงเหรอ ตอนที่ 10 พากย์ไทย
Jitsu wa Ore Saikyou deshita ผมเทพสุดจริงเหรอ ตอนที่ 11 พากย์ไทย
Jitsu wa Ore Saikyou deshita ผมเทพสุดจริงเหรอ ตอนที่ 12 พากย์ไทย จบแล้ว
Adventure (ผจญภัย) Fantasy (แฟนตาซี) Isekai (ต่างโลก) Reincarnation (การกลับชาติมาเกิด) จบแล้ว อนิเมะทั้งหมด อนิเมะพากย์ไทย
Staple Entertainment พากย์ไทย Jitsu wa Ore Saikyou deshita

คุณอาจชอบ